De opleiding tot PADI Divemaster is meer een begeleidingstraject en mentorschap dan cursus. Vrijwel een heel jaar ben je bezig met dit begeleidingstraject waarbij je de meest uiteenlopende taken zult gaan leren en ervaren. Divemaster worden is niets voor mensen die even snel hun bevoegdheid willen halen. Het is alleen geschikt voor mensen die het Divemasterschap als een serieuze aangelegenheid beschouwen en bereid zijn hier echt wat voor te doen. Maar na afloop van je opleiding kun je dan ook met trots zeggen dat je wat kunt, want je slaagt niet zomaar voor deze cursus.

De PADI Divemaster cursus bestaat onder andere uit het leren op een hoger niveau, zoals dit begonnen is in de PADI Rescue cursus en uitgebreid wordt tijdens deze cursus. Je krijgt meer vaardigheden aangeleerd met betrekking tot het oplossen van problemen en je leert meer handelingen te verrichten die van preventieve aard zijn. Het gaat niet alleen om het toezicht houden op leerlingen, maar dus ook op de omgang met problemen, het organiseren van duikevents, dienstverlening en dat soort zaken. Een PADI Divemaster is geen recreatieve duiker, maar een Dive Pro die ‘in dienst is van PADI’ en namens die organisatie trainingen geeft of bij trainingen assisteert, of bijvoorbeeld duikevents organiseert en begeleidt.

Op het niveau van de divemaster ligt de nadruk bij de omgang met problemen, op het bekijken van meerdere oplossingen en het kiezen van de beste mogelijkheid. Voor een divemaster kan het oplossen van problemen met vele andere gebieden dan veiligheid te maken hebben, waaronder de omgang met cursisten, dienstverlening, zaken doen en operationele uitdagingen. In de cursus zoals wij die geven, wordt ook ingegaan op instelling en beoordelingsvermogen. Instellingen zijn emotionele invloeden welke de keuzen van een individu vormen, uiteenlopend van professioneel gedrag, een voorbeeld zijn, persoonlijke gezondheid en het volgen van verantwoorde duikgewoontes, tot zeer fundamentele waarden, zoals eerlijkheid. In het beoordelingsvermogen wordt gebruik gemaakt van instellingen, ervaringen, theoretische kennis, deductie en intuïtie om problemen op te lossen en om gebaseerd op diverse variabelen beslissingen te nemen. Soms in situaties welke niet ‘zwart of wit’ zijn.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de PADI Divemaster cursus, moet je gebrevetteerd zijn als PADI Advanced Open Water Diver of PADI Advanced Plus, of beschikken over een gelijkwaardig brevet. ‘Gelijkwaardig brevet’ is gedefinieerd als bewijs van een brevettering boven het beginners niveau en bewijs van een duikervaring van tenminste 20 duiken welke in het logboek zijn opgenomen, waaronder documentatie van ervaring in het diepduiken en onderwater navigatie. Ook moet je zijn gebrevetteerd als PADI Rescue Diver of beschikken over een gelijkwaardig brevet.’Gelijkwaardig brevet’ is gedefinieerd als bewijs van brevettering voor de redding van duikers door een andere opleidingsorganisatie dan PADI, zoals NOB of VDTL.

Verder moet je tenminste 20 duiken gemaakt hebben om aan te training te beginnen, (en deze in het persoonlijke logboek gedocumenteerd hebben). (Je dient minimaal 60 duiken te hebben voor brevettering), tenminste 18 jaar oud zijn aan het begin van de PADI Divemaster opleiding en een acceptabele lichamelijke conditie hebben voor het duiken.
Je moet documentatie voorleggen (een kopie geven) waaruit blijkt dat je door een arts bent onderzocht en dat er geen medische bezwaren zijn met betrekking tot het duiken. Dit onderzoek mag niet langer dan een jaar geleden zijn verricht.
De kosten voor de Divemaster cursus bedragen slechts 700 Euro, maar kan binnen Duikvereniging Minke-Dive Harderwijk alleen gevolgd worden door leden van onze vereniging. Dit is overigens inclusief boeken, maar excusief duikset en huur duikspullen. De brevettering wordt door PADI Pro’s zelf aangevraagd en betaal je dus zelf, rechtstreeks aan PADI. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aanvragen van onderwijsbevoegdheid en duikverzekering. Tijdens de opleiding krijg je hier vanzelfsprekend meer over te horen.

Heb je vragen en/of wil je je graag opgeven voor deze cursus?

Stuur een mailtje naar: opleidingen@duikverenigingminkedive.nl

Prijs: €700,-